20150204_IMG_0197

HỌP TRƯỚC KHI ĐỔ SÀN SÂN THƯỢNG

 

20150204_IMG_0202

20150204_IMG_0205

 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG TRƯỚC KHI ĐỔ

 

 

20150204_IMG_0210

20150204_IMG_0213

 

20150204_IMG_0229

KIỂM TRA LẠI SÀN SAU KHI HOÀN TẤT