Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Số lượng : 01 (nam) Kinh nghiệm: 02 năm ở vị trí tương đương Quyền lợi: được hưởng lương, hoa hồng, phụ cấp và các quyền lợi khác Yêu cầu […]

Đọc thêm...